Content Creatie

First class service

Het first class traject in een notendop? Sit back. Relax. Enjoy the service.

Na een grondige analyse van je dienstverlening of product worden visie, waarden en strategische doelstellingen besproken. Hierna ga ik aan de slag als community manager.

Mijn werk als community manager is tweeledig. Het creatieve luik van mijn opdracht bestaat uit het genereren van content. Content verliest aan kracht als ze niet gericht en gestructureerd wordt gepost. Om dit te voorkomen wordt een contentkalender opgemaakt.

De ware kracht van een community manager schuilt in de sterke aanwezigheid en zichtbaarheid ten aanzien van je volgers. Deze zichtbaarheid vertaalt zich naar dialoog of interactie. Interactie die weer nieuwe content kan opleveren, waardoor ook anderen je boodschap uitdragen en versterken.

Zo hoort het dagelijks opvolgen van vragen of het beantwoorden van commentaren tot mijn core-business. Een onrealistische verwachting of bit(ch)sige repliek? De tone of voice blijft onveranderd. Deze community manager blinkt uit in verbindende communicatie.

“The greatest technology in the world hasn’t replaced the ultimate relationship building tool between a customer and a business; the human touch.”

Professionele Trajecten